Actueel

Belangrijke data

VAKANTIEROOSTER
SCHOOLJAAR 2022-2023
7 en 8 februari
studiedag
17 februari
middag vrij
20 t/m 24 februari
carnavalsvakantie
6 maart
studiedag
29 maart
studiedag
10april
pasen
21 april
middag vrij
24 april t/m 5 mei
meivakantie
11 mei
studiedag
18 en 19 mei
hemelvaart
29 mei
pinksteren
22 juni
studiedag
14 juli
studiedag
17juli
start zomervakantie
ACTIVITEITEN
SCHOOLJAAR 2022-2023
23 januari
MR
16 februari
rapport 1
17 februari
viering carnaval
week 9
oudergesprekken
20 maart
MR
4 april
buitenlesdag
21 april
koningsspelen
12 mei
schoolreis
15 mei
MR
5 juni
MR
14 t/m 16 juni
schoolkamp gr. 8
26 juni
MR
30 juni
rapport 2
week 27
oudergesprekken
11 juli
wenmiddag
11 juli
afscheidsavond gr. 8
13 juli
zomerfeest

Tiny forest NEELDERBOS

 

25 november 2019 hebben de kinderen uit de groepen 4 en 5 het tiny forest NEELDERBOS geplant.

Voor een impressie van deze plantdag zie de pagina met filmpje van Delta Limburg en het filmpje van CitaVerde.

 

Tiny forest NEELDERBOS
 

Schoolgids 2022-2023

Deze gids is vooral een document waarin we proberen een indruk te geven van het onderwijs op onze school, van het willen werken ín en áán een goede sfeer, van de manier waarop we met de kinderen omgaan, van het organiseren van speciale zorg voor de kinderen die dat nodig hebben, van het aandacht besteden aan speciale vieringen etc.

 

schoolgids 2022-2023
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?