Wie zijn we

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Basisschool Neel is een wijkschool met een gemêleerde populatie. We hebben leerlingen met diverse achtergronden en onderwijsbehoeften. We werken actief samen met diverse voorzieningen in de omgeving zoals de bibliotheek, harmonie, BSO, CJG, TSO, Mutssaersstichting, logopedie, Adelante, Kentalis, Sportservice en maken gebruik van de Jo Gerrishal, Soos en Kinderboekenwinkel “de kleine Tovenaar”. Daarnaast onderhouden we de samenwerking met BSO/TSO en zoeken meer verbinding met iXperium en VO. Naar de toekomst toe zouden we graag willen gaan samenwerken met de PSZ en waar mogelijk deze ook laten integreren in ons schoolgebouw.

 

We willen graag een laagdrempelige school zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar actief aandacht is voor het welbevinden van de kinderen, ouders en het team door elkaar te zien, naar elkaar te luisteren en elkaar te waarderen. Ouderbetrokkenheid vinden we van belang en hier hechten we waarde aan binnen de school.

 

We gaan uit van spelend leren in de groepen 1/2. Voor de leerlingen van de groepen 3/4/5 richten wij ons op het leren van belangrijke basisvaardigheden die zij op latere leeftijd nodig hebben. De leerlingen van de groepen 6/7/8 leren deze vervolgens toe te passen in de breedste zin van het woord. Vanaf groep 3 hanteren wij het directe instructiemodel en op het gebied van W&T, ICT, onderzoekend leren, cultuureducatie en creativiteit, bieden wij een passend basisaanbod.

 

We hebben een goede zorgstructuur uitgevoerd door het team, IB, plusgroep en schakelklas én bieden extra onderwijstijd. Daarnaast staan we voor een doorgaande (ontwikkelings)lijn die zichtbaar en voelbaar is door de hele school. Wij hebben aandacht voor het welbevinden van leerlingen om daarmee aan een optimale ontwikkeling van competenties en prestaties te werken.

 

We professionaliseren ons als team door teambreed scholing te volgen en van elkaar te leren op formele en informele manieren. Wij kunnen als school (en als professional) onze grenzen aangeven en we weten waar onze expertise ligt.

 

 

 

 

 

 

De school
Basisschool Neel is sinds enkele jaren gehuisvest op 1 locatie, nl. op Dominicushof nr. 5. Hier heeft de school 13 leslokalen en een aantal nevenruimten tot de beschikking. In het gebouw valt feitelijk onderscheid te maken tussen het “oudbouw”-gedeelte en het “nieuwbouw”-gedeelte. Het nieuwbouwgedeelte (bouwjaar 2015) is niet alleen nieuw, maar ook voorzien van een energiezuinige inrichting. Het oudbouwgedeelte is in 2016 gerenoveerd en volledig opgeknapt. Hierdoor is het hele gebouw “op orde” en toegerust voor het geven van onderwijs.

De schooltijden vanaf schooljaar 2024-2025 zijn voor alle groepen van 8.30 uur – 14.10 uur (ma-di-wo-do-vr). Elke morgen hebben de leerlingen een pauze van een kwartier. Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De deur van de school wordt geopend en de kinderen kunnen dan naar binnen komen. Om 8.25 uur gaat de tweede bel. Het is de bedoeling dat dan alle kinderen binnen zijn, zodat de lessen daadwerkelijk om 8.30 kunnen beginnen. De leerkrachten die geen groepstaak hebben zullen voor school op de speelplaats aanwezig zijn (vanaf de eerste bel).

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ons team

Als team (groepsleerkrachten, interne begeleiders, conciërge, administratieve kracht en directie) zijn we verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten voor de leerlingen. Dit geldt zowel voor het onderwijsprogramma, de bijbehorende leerlingenzorg en de organisatie en uitvoering van gezamenlijke activiteiten. Bij de activiteiten worden we ondersteund door de Ouderraad.

 

 

Onze medewerkers

 

 

Monique Hermans-Mennen

Directeur

moniquemennen@swalmenroer.nl

Mark Leevels

IB

markleevels@swalmenroer.nl

Rianne Stams

IB

riannestams@swalmenroer.nl

Mariëlle Piëtte

IB

mariellepiette@swalmenroer.nl

Joost Frinking

ICT

joostfrinking@swalmenroer.nl

Wil Pisarowitz

Conciërge

wilpisarowitz@swalmenroer.nl

Mandy Jacobs

Administratie

mandyjacobs@swalmenroer.nl

Megan op het Veld

Groep 8A

meganophetveld@swalmenroer.nl

Rieke ten Haaft

Groep 7/8B

rieketenhaaft@swalmenroer.nl

Marloes Prins

Groep 7/8B

marloesprins@swalmenroer.nl

Brittney Sijbers

Groep 7A

brittneysijbers@swalmenroer.nl

Winnie Beulen

Groep 6A

winniebeulen@swalmenroer.nl

Pauline Wolters

Groep 6A

paulinewolters@swalmenroer.nl

Vivian Luiten

Groep 5A

vivianluiten@swalmenroer.nl

Rob Baeten

Groep 4/5B

robbaeten@swalmenroer.nl

Manon Ties

Groep 4/5B

manonties@swalmenroer.nl

Lesley Feher

Groep 4/5B

lesleyfeher@swalmenroer.nl

Inge Severins

Groep 4A

ingeseverins@swalmenroer.nl

Erica de Wit

Groep 4A

ericadewit@swalmenroer.nl

Jennifer van der Stelt

Groep 3A

jennifervanderstelt@swalmenroer.nl

René Geybels

Groep 3B

renegeybels@swalmenroer.nl

Ruben Mans

Groep 3B

rubenmans@swalmenroer.nl

Steffie Hendriks

Groep 3A

steffiehendriks@swalmenroer.nl

Ellen Metsemakers

Groep 3A

ellenschroen@swalmenroer.nl

Nienke Bezemer

Groep 2B/SK

nienkegaanderse@swalmenroer.nl

Bas Gunther

Groep 2B/SK

basgunther@swalmenroer.nl

Imke Houben

Groep 2B/SK

imkehouben@swalmenroer.nl

Brenda van Stiphout

Groep 2B/SK

brendahut@swalmenroer.nl

Celine Koldenhof

Groep 2A

celinekoldenhof@swalmenroer.nl

Jet Obers

Groep 2A

jetobers@swalmenroer.nl

Rianne Geraedts

Groep 1B

riannegeraedts@swalmenroer.nl

Cindy Bulthuis

Groep 1A

cindybulthuis@swalmenroer.nl

Marie-José Ketelaars

Groep 1A

mariejoseketelaars@swalmenroer.nl

Janine Slots

Ondersteuning

janineslots@swalmenroer.nl

Regien Schouenberg

Basisschoolcoach, leerkracht en ondersteuner

regienschouenberg@swalmenroer.nl

Daisy Thomassen

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

daisythomassen@swalmenroer.nl

 

 

 

Plusgroep
In alle groepen zitten kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Voor een aantal van hen geldt dat deze gevonden
wordt binnen de eigen groep. Voor een aantal kinderen geldt dat ze nog meer of nog andere uitdaging nodig hebben. Voor de kinderen vanaf groep 4 hebben we hiervoor één dagdeel van de week de zgn. plusgroep. In deze plusgroep krijgen de kinderen diverse activiteiten waarin ze hun uitdaging kunnen vinden. Er wordt gewerkt aan de doelen van leren leren, leren leven en leren denken.

 

 

 
 
 
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?