Ouders

Naast de inzet van het personeel is de inzet en betrokkenheid van ouders en verzorgers een onmisbare factor. In eerste instantie gaat dit natuurlijk over aangelegenheden betreffende het kind. Het is van cruciaal belang dat school en ouders het perspectief van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een kind gezamenlijk onderschrijven en ondersteunen.

De inzet van ouders
De inzet van ouders is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Er bestaat de mogelijkheid om, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, een gedeelte van de schooltijd van uw kind in school of tijdens excursies mee te maken en zelf actief mee te werken. In alle groepen wordt op meerdere gebieden ouderhulp gevraagd. Voldoende ouderhulp is essentieel voor bepaalde activiteiten.

Bibliotheek

Heeft u een kind tussen 3 en 4 jaar? En wilt u boeken lenen?

Dat kan tijdens de vaste uitleenmomenten in onze bieb.

Deze zijn op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9:30 uur en 12:00 uur.

Let op: Als we studiedagen of bijzondere activiteiten hebben, is er geen bieb! Voor een overzicht van deze dagen kunt u kijken onder “Actueel”.

Bibliotheek
Bibliotheek

Informatiestroom

Door het jaar heen ontvangt u heel wat informatie van ons. In onderstaand overzicht kunt u zien waar u welke informatie kunt vinden.

 

De website

U vindt op onze website (www.bs-neel.nl) de meer “statische” informatie zoals belangrijke data, belangrijke documenten én info over MR, OR en team.

 

ISY

ISY (https://bs-neel.isy-school.nl) is ons digitale communicatiekanaal. Hier treft u meerdere modules aan:

  • Nieuws: allerlei nieuwsberichten over en van school, maar bv. ook flyers van verenigingen uit de wijk of van de gemeente
  • Oudergesprekken: hier kunt u zich opgeven voor de reguliere oudergesprekken
  • Fotoboek: foto’s van verschillende activiteiten
  • Kalender: de jaarplanning
  • Absenties: de mogelijkheid om ziekmeldingen door te geven
  • Toestemming: hier kunt u toestemming geven voor zaken die daarom vragen (privacy)
  • Overblijven: aanwezigheid bij overblijven regelen
  • Leerlingprofiel: gegevens t.b.v. overblijfkrachten
  • Boekenplank: belangrijke documenten (zoals schoolgids, schoolplan, vakantierooster, algemene groepsinformatie)

 

Ouderapp klasbord

Via de leerkracht kunt u zich aanmelden voor Ouderapp klasbord. Dit is een gesloten omgeving (enkel voor de ouders uit de groep waar uw kind in zit) waar de leerkracht berichten of foto’s van de klas op plaatst. U kunt dit als ouder direct bekijken via de Ouderapp klasbord of via de Ouderapp klasbord-website.

 

TSO

De TSO wordt door school georganiseerd. Leerkrachten en vrijwilligers vangen de kinderen tussen 12.00u en 13.05u op. Kinderen eten hun eigen lunch en spelen onder toezicht. Via ISY kunnen de overblijfbeurten gereserveerd en betaald worden.

Bij vragen en/of klachten mailen naar moniquemennen@swalmenroer.nl of bellen met school: 0475-322372

Vanaf schooljaar 2024-2025 is er geen TSO meer. We hanteren dan een continurooster in de vorm van het vijf gelijke dagenmodel. Kinderen gaan dan elke dag van 8.30u tot 14.10u naar school. Ze lunchen in de klas en gaan samen buiten spelen.

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?