Ouders

Naast de inzet van het personeel is de inzet en betrokkenheid van ouders en verzorgers een onmisbare factor. In eerste instantie gaat dit natuurlijk over aangelegenheden betreffende het kind. Het is van cruciaal belang dat school en ouders het perspectief van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een kind gezamenlijk onderschrijven en ondersteunen.

De inzet van ouders
De inzet van ouders is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Er bestaat de mogelijkheid om, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, een gedeelte van de schooltijd van uw kind in school of tijdens excursies mee te maken en zelf actief mee te werken. In alle groepen wordt op meerdere gebieden ouderhulp gevraagd. Voldoende ouderhulp is essentieel voor bepaalde activiteiten.

De ouderraad
De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de school en bestaat momenteel uit een aantal enthousiaste ouders, die vrijwillig een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid op school. De ouderraad heeft gekozen voor een bestuursvorm als vereniging, waarbij alle leerlingen als vanzelf “lid” zijn van de club. Ouders die nog geen zitting hebben, zijn te allen tijde welkom om zitting te nemen in de Ouderraad of een keertje vrijblijvend te komen kijken.

Waarom een ouderraad?
De ouderraad ondersteunt het schoolteam door hen te helpen met het organiseren van bijzondere activiteiten op school. Deze activiteiten vinden wij naast ons reguliere lesprogramma een belangrijke aanvulling op de ontwikkeling van onze kinderen. Samen vieren, plezier maken en sporten schept een onderlinge band die ten goede komt aan het klassenproces en zo ook weer zijn weerslag vindt in het leerproces. Uiteraard is het ook gewoon ontzettend gezellig een steentje bij te dragen aan de school waar je kind zoveel uren doorbrengt.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?