Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de school en bestaat momenteel uit een aantal enthousiaste ouders, die vrijwillig een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid op school. De ouderraad heeft gekozen voor een bestuursvorm als vereniging, waarbij alle leerlingen als vanzelf “lid” zijn van de club. Ouders die nog geen zitting hebben, zijn te allen tijde welkom om zitting te nemen in de Ouderraad of een keertje vrijblijvend te komen kijken.

Waarom OR?
De ouderraad ondersteunt het schoolteam door hen te helpen met het organiseren van bijzondere activiteiten op school. Deze activiteiten vinden wij naast ons reguliere lesprogramma een belangrijke aanvulling op de ontwikkeling van onze kinderen. Samen vieren, plezier maken en sporten schept een onderlinge band die ten goede komt aan het klassenproces en zo ook weer zijn weerslag vindt in het leerproces. Uiteraard is het ook gewoon ontzettend gezellig een steentje bij te dragen aan de school waar je kind zoveel uren doorbrengt.

Wat doet de ouderraad nog meer en hoe kan ik hierbij betrokken zijn?

De ouderraad informeert ouders over en betrekt ouders bij (buiten)schoolse activiteiten. Zij adviseert de medezeggenschapsraad en dient als intermediair tussen ouders en school. Om dit te kunnen doen komen alle leden van de ouderraad 1 maal per maand samen en wordt er vergaderd. Wilt ù ook in de ouderraad meedenken over de leefbaarheid op school en deze mee vormgeven? Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Kijk dan in onderstaand overzicht en benader één van de ouderraadsleden óf mail naar ouderraadbs-neel@swalmenroer.nl

Samenstelling ouderraad:
Nicola Zwick-Helgers (voorzitter)
Eva Hoeijmakers (penningmeester)
Nicole Scheepers-Hermans (secretaris)
Meinke Daamen-Visser
Eefje Eilers
Andreana Hogendorp
Kirsten Horbach
Cindy Janssen-Jereskes
Vivian Peeters
Natasja Valois
Sanne Verhaegh

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?